Jansveld 6-16

MARGARETENHOF
1361

Een steentje met de naam en ‘1361’ herinnert aan het stichtingsjaar van dit hofje, dat een van de oudste gasthuizen in de stad Utrecht is. Vanaf 1562 herbergde het gasthuis vrijwoningen.

Geveltekens in de buurt