Kalverstraat 5 bis a

Een steen met een staande naar rechts gewende os en met het onderschrift: ‘INDE VETTEN OS’ zit in een moderne gevel.
In deze straat, die al in 1394 genoemd werd, waren vanouds de slachters gevestigd; hier vonden de dieren, die van de veemarkt op het Vredenburg afkomstig waren, hun einde. Van hier gingen de producten dan naar het Vleeshuis in de Voorstraat.
Vooralsnog is er niet meer informatie over deze steen bekend.

Geveltekens in de buurt