Keistraat 9 – in de tuin achterzijde (Kromme Nieuwegracht)

Plaquette met portret van Alphons Ariëns

In het pand is het het Instituut Ariëns gevestigd, het opleidingscentrum van het aartsbisdom Utrecht.

Alphonse Marie Auguste Joseph Ariëns werd op 26 april 1860 aan de Hamburgerstraat 38 geboren. Zijn vader, mr. Adriaan Willem Karel Ariëns, was de eerste katholieke advocaat van de domstad. Antonia Christina Elisabeth Povel, zijn moeder, stamde uit een invloedrijk koopmansgeslacht te Amsterdam.

Op tienjarige leeftijd werd hij naar het Seminarie Rolduc gestuurd (1870-1878). In 1882 werd hij tot priester gewijd. Hij werd vervolgens naar Italië gestuurd en zag daar de misstanden en armoede van arbeiders.

Terug in Nederland wierp hij zich op voor de strijd tegen de slecht omstandigheden van de wevers in Twente. Hij bracht de wevers bijeen in de eerste katholieke werkliedenvereniging van Nederland (1889). Ook stichtte hij daar het eerste verenigingsgebouw voor katholieke arbeiders. Hij wordt daarom beschouwd als de grondlegger van de katholieke arbeidersbeweging in Nederland.
Ariëns overleed in 1928 in Amersfoort

Meer informatie over Ariëns: https://www.ariensinstituut.nl/ariensinstituut/alphons-ariens/

Geveltekens in de buurt