Keukenstraat 32 (aan de zijmuur)

STADSVERNIEUWING
NIEUWEGRACHT – OOST
MCMLXXXVI
WBV KOMBINATIE ’77

Op 7 januari 1987 onthulde Mevrouw M.M. Andriessen-Brockman, wethouder voor Volkshuisvesting en Stadsvernieuwing, in de Keukenstraat een gevelsteen ter gelegenheid van de oplevering in 1986 van het Stadsvernieuwingsproject Nieuwegracht-Oost. Het project werd uitgevoerd door Woningbouwvereniging K77.
De maker is vooralsnog onbekend.

Door de inspanningen van de bewoners en de Werkgroep Herstel Leefbaarheid Oude Stadswijken Utrecht zijn er in de Keukenstraat minder woningen gesloopt dan de gemeente in eerste instantie van plan was. De nieuwe woningen werden in schaal en detaillering zoveel mogelijk ingepast in de historische omgeving. Architect: Guido van Overbeek

Bron: De totstandkoming van nieuwe woningbouwprojecten in de binnenstad van Utrecht ten tijde van de stadsvernieuwingen in de jaren 70 en 80, door Ilse Keessen. Utrecht, 2011 (scriptie)

Geveltekens in de buurt