Kleine Geertekerkhof 6

Boven de ingang staat:

SCHOOL NO 1
DER NEDERHERV:GEMEENTE

Dit was eens een Bewaar- en Lagere school, ook bekend als ‘Nederlands Hervormde Diaconieschool. In 1895 wordt deze school al genoemd. De school is eind jaren dertig opgeheven. Vanaf begin jaren vijftig was dit pand als atelier in gebruik door Alain Teister (1932-1979), pseudoniem van Jacques Boersma.

Geveltekens in de buurt