Kromme Nieuwegracht 74 – 80

Brandwaarborg Maatschappij ‘Tiel-Utrecht’.

Ter weerszijden van de midden-risaliet zijn, met loofwerk omgeven houten borden, in de zeventiende-eeuwse gevel aangebracht met de opschriften: ‘CIƆ.IƆ.C’ respectievelijk ‘LXXXVI’, die samen het jaartal 1686 vormen. In dat jaar werd dit huis gebouwd voor de familie Ram, een oud Utrechts regentengeslacht. Thans is het in gebruik bij de Universiteit van Utrecht.

Op het bovenlicht van de voordeur is geschilderd: ‘TIEL-UTRECHT 1811’. In het balkonhek staat met gesmede letter: ‘BRANDWAARBORG’. Het voormalige pand van de verzekeringsmaatschappij Tiel-Utrecht is in 1936 door de architect Sybold van Ravesteyn verbouwd en uitgebreid. Hieraan herinnert de jaartalsteen linksboven in de hoek.

Op nr 74 hangt een gevelsteen die zeer waarschijnlijk is geplaatst na een grondige verbouwing van dit pandencomplex begin jaren ’60 van de vorige eeuw. De steen toont het jaartal 1963 – verwijst waarschijnlijk naar de afronding van de verbouwing – een  vrouw met (brandend?) huis, de haan als symbool voor waakzaamheid?

Geveltekens in de buurt