Kromme Nieuwegracht 94 – Het Kasteel van Bueren

Afgebeeld wordt een kasteel met vier torens. Op de banderol staat: ‘HET. KASSTEEL. VAN. BUEREN’.

In 1602 stond het dubbele woonhuis volgens het huisgeldregister op de hoek van de Nieuwegracht en de Kromme Nieuwegracht. Het huis droeg toen nog geen naam in de registers van transporten en plechten. In een transport van 7 september 1700 stond het huis op naam van Adriaen van Bueren, ‘suyckerbavker’ van beroep. Waarschijnlijk heeft deze Adriaan het huis zijn naam gegeven. In 1715 verkocht hij als boedelhouder van Dina van Balckenend het huis ‘het casteel van Bueren’, een huijs sijnde eertijds geappropieert geweest tot twee woningen die tegenwoordig bij de coopers bewoont wordt’, aan Theodorus van Cleijnbroek. Dit gevelteken is een replica – gemaakt (in 1993) door beeldhouwer W.S.Kuipers- naar een origineel dat zich in het Centraal Museum bevindt.

Geveltekens in de buurt