Lange Elisabethstraat 15

Boven de etalage van deze voormalige slagerij bevindt zich een gekleurd tegeltableau met links de afbeelding van een koeienkop en rechts een varkenskop. De tekst luidt:

RUND.KALFS.EN VARKENS.SLAGERIJ.
G.VAN.GALEN.

Tegeltalbleau door tegelfabriek ‘Holland’. De beschadiging in het tegeltableau zijn ontstaan door vorst en door het plaatsen van het logo van Bel Company.

Links onder in de gevel bevindt zich een stichtingssteen met het opschrift

DE. EERSTE.STEEN GELEGD.DOOR ANTHONIE VAN GALEN 10 mei 1904

Geveltekens in de buurt