Lange Koestraat 15

Tot 1868 bevond zich op het adres Lange Koestraat 5 een gevelsteen met de titel: ‘INDE VERGULDE DUBBELE KANDELAER’. Deze steen bevindt zich nu in de collectie van het Centraal Museum. In 1999 werd een door Koos Boomstra en Tsjerk Holtrop vervaardigde verkleinde kopie aangebracht op initiatief van het Volksbuurtmuseum Wijk c.
De steen werd onthuld door wethouder J.Zwart

In het oorspronkelijke huis oefende tussen 1610 en 1699 de familie Copijn het kopergietersvak uit. Zij waren allen ‘meester-kopergieter’ Dat houdt in dat zij de proef van bekwaamheid van het Gilde hadden afgelegd. Die proef bestond onder andere uit het maken van een zgn. buffetkandelaar; een goede naam voor het type kandelaar zoals afgebeeld op de gevelsteen.

Lees over de geschiedenis van deze gevelsteen dit artikel.

Geveltekens in de buurt