Lange Nieuwstraat 120 – Beyerskameren

Beyerskameren

Boven het poortje dat nummer 120 draagt, bevindt zich een gedecoreerde stichtingssteen met de tekst:
D.O.M.
DEN ARMEN GETROUW
ADRIAEN BEYER HEEFT ONS
GEFUNDEERT EN ALET JANS
DOGTER ZIJN HUYSVROUW
AO 1597

D.O.M.
(D.O.M. staat voor ‘DEO OPTIMO MAXIMO’: voor God de machtigste). De eerste twaalf Beyerskameren aan de Lange Nieuwstraat zijn gebouwd in de jaren 1597 en 1599. Het benodigde geld was bij testament beschikbaar gesteld door de kinderloos overleden stichter en zijn vrouw: Adriaen Beyer en zijn echtgenote Alet Jansdogter. In 1652 zijn er, aansluitend aan de Pallaeskameren, nog twee ‘kameren’ in de Agnietenstraat bijgebouwd. Het hoofdgebouw met de regentenkamer is in 1757 verbouwd. Boven de renaissancepoort is toen de hierboven beschreven gevelsteen aangebracht. Deze ‘kameren’ zijn in 1948 ontpleisterd en in 1960 gerenoveerd.

Geveltekens in de buurt