Zoek in de databank naar geveltekens

Sluiten

Lange Smeestraat 49

Figuratieve gevelsteen en jaartalsteen

DE SMIDSHAMER
Boven de pilasters bevinden zich drie stenen: twee jaartalstenen met resp. ÁNNO’ en ‘1647’ en in het midden een steen met de afbeelding van een smidshamer. Dit huis werd in 1891 gebouwd, de jaartalstenen stammen van een voorganger van dit huis.

In de Smeestraat waren de smederijen geconcentreerd, vanwege de brandgevaarlijkheid werden deze dichtbij water gesitueerd. (De stadsbuitengracht=huidige Singel en de oude gracht).