Leidseweg 90 – hoek Muntkade

John van Erve

De oude Koninklijke Nederlandse Munt (‘s Rijks Munt), vol geveltekens met betrekking tot geld.

In 1911 verhuisde ‘s Rijks Munt van de Oudegracht, ter hoogte van de Neude, naar de Leidseweg. Rijksbouwmeester C.H. Peters ontwierp dit gebouw in Hollandse-renaissance stijl.

©UGTF

Naam op het gebouw: ‘s RIJKS MUNT

©John van Erve

In het hoofdgebouw zijn drie entrees met geveltekens. Van links naar rechts:

Entree 1:

©UGTF

Jaartalsteen: Ao MCMX = 1910, maar het gebouw is volgens de bronnen in 1911 betrokken.

©John van Erve

Mannenkop boven de deur. Vooralsnog onduidelijk wie het voorstelt.

©John van Erve

Entree 2 (hoofdentree):

©UGTF

In het timpaan: slangen en vleugels. Staat voor caduceus, staf van god Mercurius, symbool voor handel en welvaart.

©John van Erve

Spreuk boven de deur:
Het goud hier uit metaal verkregen, zij nooit een vloek doch steeds een zegen

©John van Erve

Mannenkop boven de deur. Vooralsnog onbekend wie het voorstelt.

©John van Erve

Links van deur: reliëf van kind met munt en slinger (?) in de hand, Rijkswapen (wapen der Nederlanden), man met mand vol munten.

Rechts vergelijkbare reliëfs, maar met het wapenschild van stad Batavia (functioneerde informeel als het wapen van geheel Nederlands-Indië).

Entree 3:

©John van Erve

Timpaan: omgekeerde mand met munten, vastgelegd aan kettingen

©John van Erve

Wapenstenen
Links en rechts van de deur de geglazuurde reliëfs van de elf provinciewapens en het rijkswapen. (Alle: ©John van Erve)

4. Zijde Muntkade: in het timpaan een reliëf met de afbeelding van machinerie/ovens om munten te maken/slaan.

©John van Erve

Windvaan op de oren, met ridder te paard

©UGTF

In het plaveisel voor het gebouw zijn drie stoeptegels met muntstuk ingemetseld: In volgorde van centrum naar Muntkade: kwartje (1974), gulden(1980) en rijksdaalder (1963).

Meer informatie over het gebouw: Muntgebouw: waardevol monument met gouden toekomst? Door Arjan den Boer, DUIC, 23/7/2021

Met dank aan John van Erve, die bijna alle foto’s maakte..

Geveltekens in de buurt