Lichte Gaard 2

DE WITTE AREND
De steen met de frontaal geplaatste, naar links kijkende vogel, herinnert aan een vroeger hier gevestigde herberg. Op de puibalk staat de huisnaam geschilderd. Aan weerszijden zijn twee leeuwenkoppen aangebracht.

Geveltekens in de buurt