Lijnmarkt 35

DE WITTE OLIFANT

Onder de naar links lopende olifant staat het bouwjaar: ‘AO 1736’. De huisnaam ‘DEN OLYFANT’ stamt uit 1537 en werd in 1639 gewijzigd in ‘DEN WITTEN OLIFANT’. Nog in 1928 bezat het huis een houten gevelbord met het opschrift: ‘DE WITTE OLIFANT’.

Geveltekens in de buurt