Luit Blomstraat 67

Foto Joost van Waert

TEKST:

GEEN HOGE HUUR IN ZWARE TIJD
DANKZIJ D’HULP VAN DE OVERHEID
19 EN 39

De Vereniging op Gereformeerde Grondslag ‘Rehoboth’ –ter bevordering van de sociale welstand– heeft in 1919 een woningstichting opgericht met de naam ‘Eigen Haard’. De woningen aan de Luit Blomstraat werden gebouwd in 1939. Bron: Museum Zuilen

Foto Joost van Waerd

Geveltekens in de buurt