Maliebaan 40

Gevelteken, gebaseerd op het wapen van aartsbisschop/kardinaal Willem Jacobus (Wim) Eijk, met de volgende heraldische beschrijving:

‘Rood met een oversnijdend kruis van zilver; over alles heen een groen hartschild, beladen met een zilveren herdersstaf waaromheen een gouden slang kronkelt; het schild gedekt met een pallium van natuurlijke kleuren en geplaatst op een voordraagkruis met twee dwarsarmen van natuurlijke kleuren; het geheel overtopt door een rode hoed met aan iedere zijde van het schild afhangend vijftien rode kwasten, geplaatst in vijf rijen 1-2-3-4-5; spreuk ‘Noli recusare laborem’ (“Weiger het werk niet”).

Sinds 2008 resideert Van Eijk  in het Aartsbisschoppelijk Paleis, Maliebaan 40. Meer over de geschiedenis van het pand: DUIC, 13/12/2019

Spoorwegdirecteur Hermanus Ameshof liet deze stadsvilla in 1868 bouwen. Na zijn pensionering verkocht hij het in 1898 aan de aartsbisschop Henricus van de Wetering. Hij gaf architect Van Schaik opdracht om het huis uit te breiden met een neogotisch kapel. In 1929 werd de Weistraat, áchter het paleis, omgedoopt tot Monseigneur van de Weteringstraat. Het is tegenwoordig kantoor van het Bisdom Utrecht.

Geveltekens in de buurt