Maliebaan 40

Gevelteken, gebaseerd op het wapen van aartsbisschop/kardinaal Willem Jacobus (Wim) Eijk, met de volgende heraldische beschrijving:

‘Rood met een oversnijdend kruis van zilver; over alles heen een groen hartschild, beladen met een zilveren herdersstaf waaromheen een gouden slang kronkelt; het schild gedekt met een pallium van natuurlijke kleuren en geplaatst op een voordraagkruis met twee dwarsarmen van natuurlijke kleuren; het geheel overtopt door een rode hoed met aan iedere zijde van het schild afhangend vijftien rode kwasten, geplaatst in vijf rijen 1-2-3-4-5; spreuk ‘Noli recusare laborem’ (“Weiger het werk niet”).

Sinds 2008 resideert Van Eijk  in het Aartsbisschoppelijk Paleis, Maliebaan 40. Meer over de geschiedenis van het pand: DUIC, 13/12/2019

Geveltekens in de buurt