Maliebaan 70a

Aan de gevel is het symbool van de Vrijmetselarij aangebracht: een geopende passer ligt op een winkelhaak, met één poot onder de winkelhaak. Dit staat voor de gezel-graad binnen de vrijmetselarij: de geest regeert over de stof. (Bron), en naam `t Hoogerhuijs

De huisnaam is ontleend aan de laatste bewoner op dit adres: mevrouw Snoo-van ’t Hoogerhuijs (1889-1986)

Een houten bord met opschrift, `t Hoogerhuijs, is door de Stichting Logegebouw Utrecht  aangebracht als een hommage aan mevrouw De Snoo. Later werd het gebouw voorzien van de maçonnieke emblemen passer en winkelhaak.

De geschiedenis van het Logegebouw (bron)
Het huis is in de jaren 80 van de 19e eeuw gebouwd, waarschijnlijk in opdracht van de familie de Snoo. De laatste bewoners waren prof. dr. Klaas de Snoo (1877 -1949) en Johanna Margaretha de Snoo-van ’t Hoogerhuijs (1889-1986). Professor de Snoo was hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht en gynaecoloog met praktijk aan huis.
Doordat een broer van mevrouw De Snoo-van ’t Hoogerhuijs vrijmetselaar was, droeg zij de Loge een warm hart toe en verkreeg de Utrechtse Vrijmetselarij bij haar overlijden een eerste recht van koop uit de nalatenschap. De Utrechtse Vrijmetselarij verwierf  het gebouw op 18-11-1986
Het pand is een rijksmonument.

Geveltekens in de buurt