Maliebaan 80

Tegeltableaus

Het teksttableau bevat de tekst:
“Verleen Heer dezen huize vrede dat nimmer ‘t kwade er binnen trede”

Het bovenste tableau toont Maria met kind en wereldbolletje, met links beneden de initialen O M en rechts beneden de initialen H S, met de datum 1886.

Het pand werd in opdracht van W.F.Mengelberg  (beeldhouwer, schilder en interieurarchitect) gebouwd door architect G.A.Ebbers. Achter de toegangspoort lagen ateliers. Hier was (vanaf 1908) de Utrechtse Maatschappij tot het Vervaardigen van Kerk- en Huissierraden en Versieringen gevestigd.
De letters O M verwijzen naar de zoon van W.Mengelberg, Otto, ontwerper van glas in loodramen. Hij is zeer waarschijnlijk 1) verantwoordelijk voor het ontwerp van beide tableaus.  H.S. verwijst naar Hubertus Schillemans, die de tegeltableaus heeft gerealiseerd. Hij was de zoon van J.Schillemans, de eigenaar van de Utrechtse tegelfabriek Schillemans, voorloper van de Faience- en Tegelfabriek “Holland” in Utrecht.

(Bron)

1) In het artikel Beeldhouwer Wilhelm Mengelberg, door Annemarie van Santen. In: Tijdschrift Oud Utrecht, april 2002, p.18-23 wordt bevestigd dat het ontwerp is van zoon Otto Mengelberg.

Geveltekens in de buurt