Maliebaan 81

Steen 1:

A.N.W.B.
TOERISTENBOND
1883-1933
1 JULI HIER OPGERICHT

Steen 2:

TER HERINNERING|AAN
HET 100-JARIG BESTAAN VAN DE
KONINKLIJKE NEDERLANDSE
TOERISTENBOND ANWB

ANWB 1 JULI 1983

Op 1 juli 1883 werd door 25 afgevaardigden van plaatselijke velocipède clubs de Algemeene Velocipèdisten Bond voor Nederland opgericht, de voorloper van de ANWB.
Op 1 juli 1933 werd een gedenksteen onthuld t.g.v. het 50 jarig bestaan, door de toenmalige voorzitter van de ANWB, Edo Bergsma.
Op 1 juli 1983 werd, ter officiële afsluiting van de jubileumviering t.g.v. het 100-jarig bestaan, de steen onthuld door o.a. minister van Verkeer en Waterstaat mw. N.Smit-Kroes, en burgemeester van Utrecht mw. M.W.M.Vos-van Gortel

(Bron: De Kampioen, augustus 1983, p.13)

Op de website Oud Utrecht, 12 augustus 2022 verscheen een artikel over de geschiedenis van de ANWB aan de Maliebaan: ‘Toen de fiets jong en wild was.’

Geveltekens in de buurt