Zoek in de databank naar geveltekens

Sluiten

Maliebaan 89

Huisnaam

ORANJELUST

Oranjelust is gebouwd in 1826 als buitenplaats, en huisvestte een bomen- en bloemkwekerij. Rond 1875 werd het pand verbouwd; toen is ook het grote achterliggende park – dat tot aan de Wolter Heukelslaan doorliep – verkaveld en bebouwd.

De naam Oranjelust komt al voor in een akte uit 1767.  Er wordt dan gesproken over ‘hoff of plaisiertuyn met huysinge, coepel’, met de naam ‘Oranjelust met Oranjehuys’.

Waarom het pand zo heet, is (vooralsnog) niet bekend.

(Foto van het gehele pand: