Maliesingel 28a

Het tegeltableau toont het landschap ter plaatse,  in 1697. Daaronder de tekst HET MALIEHUIS, en bovenin het jaartal 1697.
Het tableau lijkt op een (deel van een) ets van Jan van Vianen, uit 1697.

Op de daklijst staat de huisnaam HET MALIEHUIS

Het tableau is zeer waarschijnlijk aangebracht in 1896,  ter gelegenheid van de ingebruikneming door de “Levensverzekering maatschappij het Maliehuis”. Het tableau is vervaardigd door tegelfabriek Rozenburg.

Het stadsbestuur van Utrecht legde in 1637, even buiten de stadsmuren, een ‘maillebaan’; een balspel dat vooral bij studenten in trek was. Het jaar ervoor had Utrecht een universiteit gekregen en deze baan was bedoeld om het leven van Utrechtse studenten te veraangenamen.
Het Stadsbestuur kocht de herberg  ‘Het Gulden Vlies’ (dat daar al sinds 1570 stond) als woning voor de aangestelde ‘maliemeester’, en daarmee veranderde de naam in Maliehuis. Hier werd het materiaal voor het spel bewaard, en mocht sterke drank worden geschonken.
Het pand werd door de eeuwen heen verbouwd, uitgebreid en gerenoveerd/gerestaureerd. Van het oorspronkelijk pand zijn slechts resten bewaard gebleven. Over de (bouw)geschiedenis  van het Maliehuis, zie: De geschiedenis van de Maliebaan, van  W.A.G.Perks

Geveltekens in de buurt