Zoek in de databank naar geveltekens

Sluiten

Mariahoek 16 en 17

Opschrift, gevelsteen

Boven de deur staat in gouden letters:
ORC
WEESHUIS
Rechts staat in gouden letters uitgehouwen:
OUDE R.K. AALMOEZENIERSKAMER

Het oudste gedeelte van het pand stamt uit 1633, de nieuwbouw is uit 1893, zoals de gevelsteen links om de hoek laat zien:
O.R.C.
OUDE MANNEN EN VROUWENHUIS
AO 1893
De rooms-katholieke Aalmoezenierskamer werd in 1674 opgericht in een van de claustrale huizen van de Mariakerk, waar men een weeshuis stichtte. Later werd het weeshuis uitgebreid met een bejaardenhuis.