Mariahoek 16 en 17

Boven de deur staat in gouden letters:
ORC
WEESHUIS

Rechts staat in gouden letters uitgehouwen:
OUDE R.K. AALMOEZENIERSKAMER

Het oudste gedeelte van het pand stamt uit 1633, de nieuwbouw is uit 1893, zoals de gevelsteen links om de hoek laat zien:
O.R.C.
OUDE MANNEN EN VROUWENHUIS
AO 1893

In een tegeltableau nogmaals:

O.R.C.
OUDE MANNEN EN VROUWENHUIS

De rooms-katholieke Aalmoezenierskamer werd in 1674 opgericht in een van de claustrale huizen van de Mariakerk, waar men een weeshuis stichtte. Later werd het weeshuis uitgebreid met een bejaardenhuis.

Geveltekens in de buurt