Mariaplaats 28

Voormalig ziekenhuis Sint Johannes de Deo; heden ten dage Conservatorium

Boven de ingang bevinden zich twee neogotische gevelbeelden van de patroonheiligen van het ziekenhuis. Ze zijn vervaardigd in het atelier van Friedrich Wilhelm Mengelberg (1837-1919) aan de Utrechtse Maliebaan.

Links staat Johannes de Deo (1495-1550) en rechts Camiles de Lellis (1550-1614). Beiden werden in Spanje geboren. Hun ideaal was het bijstaan van zieken.

In 1889 vestigden vier broeders van de aan Johannes gewijde congregatie een ziekenhuis aan de Lange Nieuwstraat 99. In december 1892 verhuisden ze naar de Mariaplaats, waar in 1896 een nieuw ziekenhuis werd gebouwd uit de nalatenschap van Frederik Karel Bosch. Het werd opgetrokken in neogotische stijl door architect van Kesteren. Het ziekenhuis werd in 1928 uitgebreid met een rechtervleugel. In 1971 verhuisde het naar de wijk Overvecht en werd het gebouw in gebruik genomen door het Conservatorium

De letters ‘CONSERVATORIUM’ zijn vervaardigd door S.L.Hartz en in 1985 onthuld.

Geveltekens in de buurt