Mariaplaats 45

Twee dwarsgebouwde huizen werden in 1642 achter een doorlopende pilastergevel gebouwd. Op de architraaf staat: ’16.43’. De kap van Mariaplaats 45 werd in 1925 afgebroken en vervangen door een tweede verdieping.

Geveltekens in de buurt