Mariastraat 49/hoek Mariaplaats

Het gevelbeeld stelt Hendrik IV (1050-1106) voor, keizer van het Duitse Rijk en stichter van de Mariakerk. Het cementen beeld werd in 1978 vervaardigd door de Utrechtse beeldhouwer Evert van Kooten Niekerk, in opdracht van de Stichting Het Utrechts Gevelteken Fonds. Het beeld is een vrije kopie naar een negentiende-eeuws gevelbeeld dat vanaf ca. 1870 deze gevel verfraaide.

Het vurenhouten beeld werd in 1965 wegens zijn slechte staat verwijderd en in 1970 door het Utrechts Centraal Museum gerestaureerd.

Vanaf 1545 heeft een standbeeld van keizer Hendrik IV op de nok van het koor van de Mariakerk gestaan. Het beeld werd in de loop van de eeuwen steeds vernieuwd. Het laatste, in 1781 door W.N. Koopman vervaardigde dakbeeld werd in 1846 van de Mariakerk naar de gevel van dit hoekhuis verplaatst, maar werd vóór 1878 verwijderd en vervangen door het genoemde houten beeld. Restanten bevinden zich in het Centraal Museum. Dit hoekhuis werd sinds 1672 “DE CONINCK VAN SWEEDEN’ genoemd.

Geveltekens in de buurt