Minstraat 27-65

Wapensteen/jaartalstenen/naamstenen

In de Minstraat werd in 1901-1902 een rijtje vrijwoningen (vrij van huur) gebouwd, door drie zeer oude liefdadigheidsinstellingen: Leeuwenberchgasthuis, het Bartholomeusgasthuis, en de Fundatie van Maria van Pallaes. (Bron: Het Minstroomgebied/ Ilse Keessen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nr. 27-43 door Fundatie Maria van Pallaes

Wapensteen met het wapen van Maria van Pallaes, jaartal 1901

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nr. 45-53 door Gasthuis Leeuwenbergh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

nr 55-65. door Bartholomeusgasthuis

Naamsteen ”Bartholomeï Gasthuis” en jaartalsteen ”ANNO 1902″

 

 

 

 

 

 

Geveltekens in de buurt