Nachtegaalstraat 37

CLARA MEIJER-WICHMANN
1885-1922
VERDEDIGSTER DER MENSELIJKHEID

De steen werd geplaatst ter herinnering aan haar 100ste geboortedag, op 16 oktober 1985. De steen werd ontworpen  door Aryaan Harshagen.

Clara Gertrud Wichmann, (1885-1922) bracht een groot deel van haar jeugd (van 1885-1902) in dit huis door. Haar beide ouders -van Duitse komaf- kwamen in 1879 naar Nederland in verband met het hoogleraarschap van haar vader, Arthur Wichmann.

Wichmann was maatschappelijk zeer actief en heeft een belangrijke stempel gedrukt op drie terreinen: het feminisme, het christen-socialisme en het strafrecht. (zie voor meer informatie de Vrouwenlexicon). Zij was onder anderen een van de oprichtsters van de Utrechtse afdeling van de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht.

Zij trouwde met Jo Meijer. In 1922 stierf Clara Wichmann in het kraambed van hun enig kind.

Het Clara Wichmann Instituut werd naar haar vernoemd. Dit instituut kwam van 1987 tot 2004 op voor de rechten van vrouwen. Sinds 1988 wordt elk jaar op 10 december de Clara Meijer-Wichmann Penning uitgereikt door de Liga voor de Rechten van de Mens. Ook is er een proefprocessenfonds dat haar naam draagt; de Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann. Dit fonds stelt geld ter beschikking voor het voeren van rechtszaken die de maatschappelijke en juridische positie van vrouwen in Nederland zouden kunnen verbeteren.

Geveltekens in de buurt