Neude 1/hoek Kintgenshaven

Op de gevelsteen ziet u -te midden van huizen en bomen- een bootje met kind en poes, dobberend op de golven. Volgens de overlevering zou het kind in 1421 tijdens de Sint Elisabethsvloed door de poes zijn gered. Hoewel de Neude omstreeks 1400 een drassige plaats was, heeft de naam ‘KINTGENSHAVEN’ met een haven noch met een kind te maken. Haven is afgeleid van have of hof. Deze hof behoorde aan een familie wier naam in 1380 Geenkijn en in 1607 als Geentken gespeld werd. Dit werd verbasterd tot Geenkijnshaven (1465), Kyntgenshaven (1616), Kindjenshaven (1696) en Kintjenshaven (1729).
Van wanneer de gevelsteen stamt, is vooralsnog onduidelijk. De 18e eeuw wordt genoemd, zonder bronvermelding

Bron: Luit van de Tuuk p. 112 in Tijdschrift Oud-Utrecht 1999.

NB (19/2/2020): Het is zeer de vraag of de beschrijving van de gevelsteen klopt. Er is geen poes te zien en de persoon in de boot lijkt geen kind. Verder onderzoek moet uitwijzen of deze steen wel te maken heeft met de bovengenoemde legende (kind/poes in wieg tijdens Elizabethsvloed).

Geveltekens in de buurt