Nicolaasdwarsstraat 1 – Werkhuys Van de Poll

Werkhuys Van de Poll

Boven de renaissancetoegangspoort zijn twee stenen aangebracht. Op de onderste, rechthoekige plaat staat te lezen:
MR. EVERT VANDE POLL IN SYN
LEEVEN ADVOCAET VAN TLAND
VAN VTRECHT HATENDE ALLE
LEEDICHHEYT HEEFT DIT WERCK
HUYS DOEN OPRECHTEN VOOR
DEN GEENEN DIE LIEVER MET
ARBEYDEN HARE COST WINNEN
ALS MET LEDIGHE BEDELARIE
ENDE DSELVE TOT SYN ERFGHE
NAME GEINSTITVEERT 1602

De bovenste steen bestaat uit een in vieren gedeeld wapen, het wapen van Evert van de Poll.
De stenen verwijzen naar het in 1602 gestichte werkhuis in het voormalige Karmelietenklooster, waar bedelaars betaald werk kregen.
Meer informatie over Evert van de Poll en de stichting van het werkhuis

Geveltekens in de buurt