Nieuwegracht 11

Aan de gevel is een uit natuursteen gehouwen gedenksteen aangebracht, waarop te lezen valt:

TER GEDACHTENIS
VAN
JACOB EN CORNELIA
VERVOORN
AO 1784
HET GER. BURGER WEESHUIS

Op 22 maart 1737 kocht de advocaat Jacob Vervoorn, gehuwd met Maria Porcelius, dit huis van Caspar Burman, raad in de vroedschap en schepen. Jacob Vervoorn was regent van het Gereformeerd Burger Weeshuis, waar ook zijn zuster Cornelia veel voor gedaan heeft. In 1784 lieten ze het pand na aan het weeshuis.

Geveltekens in de buurt