Nieuwegracht 15

Beeld van Hercules, met het hemelgewelf op zijn nek.

In het begin van de twintigste eeuw stonden twee houten Atlasbeelden op deze achttiende-eeuwse panden. Sinds 1997 staat hier een bronzen beeld van de jonge Herakles (Hercules) als geveltopteken. Het werd vervaardigd door de  beeldhouwer Ton Mooy. Hij heeft een eigen interpretatie gegeven van het verhaal van Atlas: Hij maakte een beeld van de jonge Hercules, die het hemelgewelf op zijn schouders heeft, op het moment dat hij deze wil overdragen aan Atlas.

Op de site van Ton de Mooy staat het hele verhaal:

http://www.beeldhouwertonmooy.nl/projecten/atlas-nieuwe-gracht-utrecht

Geveltekens in de buurt