Nieuwegracht 19

Aan de gevel is een bronzen gedenkplaat bevestigd met de tekst:

1 SEPTEMBER
1896-1921
A.G.H. VAN SPANJE
J.M.P. HARTE
D.A.P.N. KOOLEN
VIJF EN TWINTIG JAREN
TROUWE BESTUURDERS
DEZER
WILLIBRORDUSSCHOOL

In dit pand was van 1896 tot 1984 de Sint Willibrordusschool gevestigd, die door vooraanstaande katholieken voor eigen rekening was opgericht. Het onderwijs moest voldoen aan het niveau dat aansloot bij het middelbaar onderwijs. De parochiescholen hadden volgens de oprichters dat niveau niet. Bij het vijfentwintigjarig bestaan van de school werd een bronzen plaat aangebracht met de namen van drie van de oprichters, die het dagelijks bestuur vormden.

Geveltekens in de buurt