Nieuwegracht 19

Metalen gedenkplaat Aan de gevel is een plaat bevestigd met de tekst: 1 SEPTEMBER 1896-1921 A.G.H. VAN SPANJE J.M.P. HARTE D.A.P.N. KOOLEN VIJF EN TWINTIG JAREN TROUWE BESTUURDERS DEZER WILLIBRORDUSSCHOOL In dit pand was van 1896 tot 1984 de Sint Willibrordusschool gevestigd, die door vooraanstaande katholieken voor eigen rekening was opgericht. Het onderwijs moest voldoen aan het niveau dat aansloot bij het middelbaar onderwijs. De parochiescholen hadden volgens de oprichters dat niveau niet. Bij het vijfentwintigjarig bestaan van de school werd een bronzen plaat aangebracht met de namen van drie van de oprichters, die het dagelijks bestuur vormden.

Geveltekens in de buurt