Nieuwegracht 20 – Huis Loenersloot

Boven de gotische poortingang van het huis LOENERSLOOT bevindt zich een zestiende-eeuwse steen met de afbeelding van een paard, waarop frontaal Sint Maarten staat met een bedelaar aan zijn voeten.

Het huis Loenersloot is genoemd naar de weduwe van Jonkheer Joost van Aemstell van Mijnden, heer van Loenersloot, die het huis in 1579 bewoonde. Links en rechts van de poort, aan de uiteinden van de boog, zijn afbeeldingen van een vrouwen- en mannenhoofd te vinden, mogelijk van de weduwe en haar overleden man. In dit pand vestigden de jezuïeten in 1662 een schuilkerk die gewijd was aan de patroonheilige Sint Maarten.

Geveltekens in de buurt