Nieuwegracht 22a

Figuratieve gevelsteen met jaartal

Op de met rolwerk versierde steen staan een onbekend gedeeld wapen en het bouwjaar 1609 weergegeven. Ter weerszijden zijn twee leeuwenkoppen aangebracht.

Geveltekens in de buurt