Nieuwegracht 22a

Op de met rolwerk versierde steen staan een onbekend gedeeld wapen en het bouwjaar 1609 weergegeven. Ter weerszijden zijn twee leeuwenkoppen aangebracht.

Geveltekens in de buurt