Nieuwegracht 24a

Geschilderde huisnaam
Op de gevel staat geschilderd: ‘VAN OUDS IN DEN ENGELENZANG’

Geveltekens in de buurt