Nieuwegracht 37

Een rond wapenschild, met zes Franse lelies, met eromheen een groen geschilderde krans. Het wapen op de steen is van de familie Van Weede, met dien verstande dat de groen krans eromheen er niet bijhoort. Het huis werd in 1626 eigendom van Dirck van Weede, bierbrouwer. Hij kocht het huis van Gijsbert van Hardenbroeck, Raad der Admiraliteit van Rotterdam.

Zie ook: Steengoed, omnibus 2016/Utrechts Monumententenfonds, p. 24-26

Geveltekens in de buurt