Nieuwegracht 87

Boven het poortje, links van nr 87,  bevindt zich een steen waarop in neogotische letters te lezen staat: ‘SIONS-KAMEREN’.
Dit is de enige overgebleven aanduiding van vijftien vrijwoningen voor armen die tussen 1407 en 1461 werden gesticht door de schoenmaker Claes Govertsz. Cas en zijn vrouw Claer Henricsdochter. Bijna alle huisjes zijn in 1960 wegens bouwvalligheid gesloopt. De nummering geeft nog aan dat hier ‘kameren’ hebben gestaan: op deze plaats verspringt ze van 87 naar 119. De Sionskameren hadden de nummers 87 tot 117.

Het Jugendstilhuis (nummer 87 zelf) is getooid met een tegeltableau waarop staat: ‘WIJKGEBOUW NICOLAIKERK’. De geveltop vermeldt het bouwjaar ‘ANNO 1901’. De naam herinnert aan de tijd dat hier het gebouw van de Hervormde Wijkgemeente Nicolaïkerk gevestigd was.

Geveltekens in de buurt