Nieuwegracht 98 – Evert Zoudenbalch Huis

Op een gebeeldhouwde steen staat het wapen, met helmteken,van Evert Zoudenbalch weergegeven, en de tekst:

EVERAERT ZOUDENBALCH
STICHTER VAN DIT WEESHUIS

In 1918 kocht de Stichting Evert Zoudenbalch dit pand van de familie De Beaufort als nieuwe behuizing voor het weeshuis, dat vanaf 1582 in het voormalig Regulierenklooster was gevestigd. (Dit klooster lag tussen de Oudegracht en de Springweg, op de hoogte van Oudegracht 245)

Op 25 april 1927 kon het nieuwe weeshuis in gebruik worden genomen. Ook dit huis was, evenals het op nummer 94 gevestigd Centraal Israëlitisch Weeshuis, modern, kleinschalig, gemengd en met een ‘vader’ en een ‘moeder’ in de leiding.

De steen is afkomstig van het pand aan de Oudegracht en werd na de verhuizing in de gevel aangebracht.
In 1491 stichtte Evert Zoudenbalch, ‘canonick ende thesaurier in den Doem’ in de parochie van de Buurkerk het Sint Elisabethgasthuis voor weeskinderen. Het gasthuis ging tijdens de reformatie over in hervormde handen en werd vanaf 1799 Gereformeerd Burger Weeshuis genoemd.

Geveltekens in de buurt