Nobelstraat 141

Boven de winkeldeur bevindt zich een in een lijst gevatte gekleurde steen, met een naar links lopende vos die een vogel in zijn bek heeft. Daaronder staat de tekst:

‘VANOUDS IN HET VOSJE’.

Niet leesbaar vanwege de lijst is de jaarvermelding ‘ANNO MDCL’ (1650). De originele plaats van de gevelsteen was midden in de zijgevel aan de Ambachtstraat, die destijds belangrijker was dan de Nobelstraat (tot 1886 Zonsteeg/Zonstraat) . In 1685 wordt melding gemaakt van ‘sekere huijsinge ende erve alwaar de Vosch in de gevel staat, sulx jegenwoordich bewoond wordt bij den notaris Schaap op de noordhoek van ‘dAmbagtstraat aan de oostsijde der strate’. Voor 1928 werd de steen gerestaureerd en in de al eerder genoemde lijst gezet.

Geveltekens in de buurt