Oudekamp 3 (boven poortje)

Gekleurde figuratieve gevelsteen en jaartal

Vanwege een gevelsteen die waarschijnlijk ooit op het poortje heeft gezeten, werd in 2001 ter herinnering aan de vroegere vestiging van Drukkerij Den Daas een nieuwe steen geplaatst, waarvoor Koos Boomstra en Tsjerk Holtrop in 1999 de opdracht kregen. Op de steen wordt een daas (een steekvlieg) op een bloesemtak uitgebeeld, een afbeelding die is geïnspireerd op een oude schoolplaat. De tekst luidt:
DE LETTER LEEFT
WAAR DEN DAAS
HET PAPIER KUST

Geveltekens in de buurt