Oudegracht 122, Koning David

 De harpspelende David is afgebeeld, zittend op een verhoging. Een dergelijke bijbelse voorstelling op een gevelsteen is zeldzaam voor de stad Utrecht. In 2010 is de steen grondig gerestaureerd door beeldhouwer Richard Wendling. Allerlei verdwenen details, zoals de blote benen van David, die ooit zedig door laarsjes waren bedekt, en een tegelvloer kwamen daarbij aan het licht.

Afbeeldingen van vóór en na de restauratie.

Geveltekens in de buurt