Zoek in de databank naar geveltekens

Sluiten

Oudegracht 122, Koning David

Gekleurde figuratieve gevelsteen

De harpspelende David staat, zittend op een verhoging, afgebeeld. Een dergelijke bijbelse voorstelling op een gevelsteen is zeldzaam voor de stad Utrecht. In 2010 is de steen grondig gerestaureerd door beeldhouwer Richard Wendling. Allerlei verdwenen details, zoals de blote benen van David, die ooit zedig door laarsjes waren bedekt, en een tegelvloer kwamen daarbij aan het licht.

Afbeeldingen van vóór en na de restauratie.