Oudekamp 12

Jaartalsteen

Boven de poort staat: ‘ANNO 1896’.

Geveltekens in de buurt