Oudenoord 330

Het pand is gebouwd in 1953 door de levensverzekeringsmaatschappij Concordia (voorheen ondergebracht in het Huis van de Arbeid, Oudenoord 340)

De beelden (Frans kalksteen) boven de ingang  zijn van de hand van René van Seumeren. Hij kreeg de opdracht “op begrijpelijke, eenvoudige wijze de beschermende en dienende taak van de levensverzekering tot uitdrukking te brengen”. In de beeldengroep komt dat tot uiting in de figuur van de vader die zijn gezin “beveiligt tegen mogelijke gevaren”.

Geveltekens in de buurt