Oudwijkerveldstraat 14-58

Fundatiesteen, jaartalstenen

WONINGEN DER VEREENIGING
TOT HULP
VAN PROTESTANTSCHE  WEDUWEN
GEBOUWD IN 1873

LAAT ZE DEN HEERE
DE EERE GEVEN

JESAJA          42.12

en

GEBOUWD
1936

en

1936

In 1873 gaf de Vereeniging tot hulp van Protestantsche Weduwen opdracht aan architect P.N.Broers een plattegrond de tekenen voor het Oudwijckhofje, met woningen voor Protestantse weduwen. Er werden er (1873-1874) 23 gebouwd. In 1936 wordt het complex uitgebreid met 9  woningen en 1 opzichterswoning. 

Bron: Kees Visser, Knap en fatsoenlijk, drie 19de eeuwse protestantse woonbuurtjes in Utrecht oost. Utrecht, 2014

 

Geveltekens in de buurt