Oudwijkerveldstraat 14-58

WONINGEN DER VEREENIGING
TOT HULP
VAN PROTESTANTSCHE  WEDUWEN
GEBOUWD IN 1873

LAAT ZE DEN HEERE
DE EERE GEVEN

JESAJA 42.12

En jaartalsteen 1936

In 1873 gaf de Vereeniging tot hulp van Protestantsche Weduwen opdracht aan architect P.N. Broers een plattegrond de tekenen voor het Oudwijckhofje, met woningen voor protestantse weduwen. Tussen 1873-1874 werden er 23 gebouwd. In 1936 wordt het complex uitgebreid met negen woningen en een opzichterswoning.

Bron: Kees Visser, Knap en fatsoenlijk, drie 19de eeuwse protestantse woonbuurtjes in Utrecht oost. Utrecht, 2014

Geveltekens in de buurt