Pieterskerkhof 18

In de gevel bevinden zich op de verdieping twee grote gedenkplaten.

Aan de linkerzijde staat:
TER NAGEDACHTENIS
VAN
MR. ANTON REINHARD FALCK
DIE VAN 1862 TOT 1894
DE NED. HERV. GEMEENTE
ALS ARMVERZORGER
GEDIEND HEEFT EN IN HET
BYZONDER DE BELANGEN
VAN HARE
DIACONIESCHOLEN
ALS LID EN SCRIBA VAN HAAR
BESTUUR VAN 16 SEPT.R 1862
TOT DEN LAATSTEN DAG ZYNS
LEVENS 17 MAART 1894
MET ZELDZAME TOEWIJDING
HEEFT GESTAAN EN
BEHARTIGD

ZYNE VRIENDEN

Aan de rechterzijde staat:
DERDE

VAN DE
NEDERDUITSCHE
HERVORMDE
GEMEENTE
TE
UTRECHT

Boven het verdiepingsraam zie je het portret in medaillon van Anton Reinhard Falck (1831-1894), oomzegger van de gelijknamige negentiende-eeuwse staatsman. Via zijn eigen familie en zijn huwelijk met Jacoba Crommelin was hij verwant aan vooraanstaande geslachten. Na een leven als staatsman ten tijde van koning Wilhelm I werd Falck filantroop en wijdde zijn leven o.a. aan opvoeding van armen en behoeftige kinderen. De gehele gevel is gewijd aan hem.

Voor ‘School 3’ werd in 1873 grond gekocht tussen Pieterskerkhof en Kromme Nieuwegracht. Daar zou een nieuwe school gebouwd worden maar klein ‘burgerhuisje met een schoenlapper’ staat in de weg. Daardoor zouden 500 kinderen door een poortje van één meter breed naar de ingang van de school moeten lopen. Het huisje werd afgebroken (ca 1897) en er werd een nieuwe gevel gebouwd. Daarop werden deze gevelstenen aangebracht. Maar het aantal leerlingen liep terug en in 1917 sloot de school. Het gebouw werd verkocht. Volgens Van Hulzen (p.83) verdwenen ook de gedenkstenen. Nu zijn ze er weer maar wanneer ze zijn teruggeplaatst is onbekend.

Bron: De boom groeide; twee honderd jaar Ned. Herv. Gem. scholen, 1748-1948, door W.G. van de Hulst

Geveltekens in de buurt