Plompetorengracht 5

Wapensteen

Boven het rijk gedecoreerde middenvenster, bevindt zich het wapen van de familie van Westrenen: een zilveren schild met een wolf waarboven drie lelies, het geheel vastgehouden door twee knotsdragende wildemannen.

Het geslacht Van Westrenen, uit Amersfoort afkomstig, bekleedde vanaf de zestiende eeuw belangrijke functies in Utrecht. In de achttiende eeuw leverde de familie verscheidene leden aan de vroedschap. In het midden van de negentiende eeuw is het geslacht uitgestorven.

Geveltekens in de buurt