Prins Bernhardlaan 64

Fundatiestenen

Twee fundatiestenen:

1. Met de tekst:

DE EERSTE STEEN VAN DIT
FLATGEBOUW WERD OP
1 MAART 1950 GELEGD
DOOR M.A.REINALDA
COMMISSARIS DER KONINGIN
IN DE PROVINCIE UTRECHT

Linksonder de drie zuilen van het gemeentewapen van Zuilen

2. Met de tekst:

DE EERSTE STEEN HERLEGD
OP 1 MAART 1997 DOOR
W.DUUSTER DIRECTEUR VAN
HET WONINGBEDRIJF UTRECHT

 

 

 

 

Geveltekens in de buurt