Prins Hendriklaan 103/hoek Laan van Minsweerd

Huisnaam

STADSRAND

Een tegeltableau (Jugendstil) met bloemmotieven omlijst de tekst ‘Stadsrand’. Het refereert aan de toenmalige grens van de bebouwde stad.  Het tableau is te zien, om de hoek, aan de Laan van Minsweerd.

Het huis werd waarschijnlijk gebouwd rond 1910.

Geveltekens in de buurt