Prins Hendriklaan 4

Gedenkteken ter herinnering aan Trui van Lier, met de een foto van Trui van Lier en twee kinderen. Met de tekst:

TIJDENS DE TWEEDE WERELDOORLO WAS HIER,
OP PRINS HENDRIKLAAN 4, GEVESTIGD
KINDJESHAVEN
OPGERICHT DOOR DE UTRECHTSE VERZETSHELDIN
TRUI VAN LIER

KINDJESHAVEN (1940-1945) WAS VOOR
DE BUITENWERELD EEN NORMALE
KINDERCRÈCHE, MAAR IN HET GEHEIM
DIENDE HET OOK ALS VERSTOPPLAATS
VOOR JOODSE KINDEREN VAN 0 TOT 7 JAAR.
OP DEZE PLEK VERBLEVEN ZIJ MET EEN
NIEUWE IDENTITEIT TUSSEN DE
NIET-JOODSE KINDEREN UIT DE BUURT EN
DE KINDEREN VAN DUITSE SOLDATEN.

TRUUS VAN LIER WERD HIERBIJ
GEHOLPEN DOOR HAAR VRIENDIN
EN MEDE-VERZETSSTRIJDSTER
JET BERDENIS VAN BERLEKOM.
DANKZIJ HUN BUITENGEWONE
INSPANNINGEN – WAARBIJ ZIJ HUN EIGEN
LEVEN OP HET SPEL HEBBEN GEZET OM
DEZE KINDEREN TE BESCHERMEN –
HEBBEN 150 JOODSE KINDEREN DE TWEEDE WERELDOORLOG OVERLEEFD.

Smeedwerk met tekstbord. Ontwerp en uitvoering is van Rein Tupker

Trui van Lier (1914-2002) richtte in oktober 1940 in dit pand een crèche op met de naam Kindjeshaven (vernoemd naar de Utrechtse straatnaam Kintgenshaven).
Tijdens de Tweede Wereldoorlog redde Trui van Lier, nicht van verzetsstrijder Truus van Lier, samen met haar vriendin Jet Berdenis van Berlekom (1920-2010) 150 joodse kinderen uit handen van de bezetter.

Op 20 april 2024 werd het gevelteken onthuld door twee mensen die als joods kind in de crèche zaten: Siny Thuis-Natkiel (1941) en Peter Hein (1939).
Tegelijkertijd werd de nieuwe naam van de speeltuin in het Wilhelminapark onthuld: Trui van Lier Speelkwartier. Een spoor van hartjes verbindt de twee plaatsen met elkaar.

Voor Truus van Lier is in de tuin van Prins Hendriklaan 50 een gedenkbord geplaatst, los van de gevel.

Geveltekens in de buurt