Ramstraat 12

Fundatiesteen (Jugendstil)

Utrechtsche
levensverzeke
ringMaatschappij
stichtte deze woonhui
zen tijdens de heer
S.P. ten Holt haar
bestuurder was in den
jare MDCCCXCVIII

bouwmeester was de
heer P.J.Houtzagers

Boven de tekst een afbeelding van een pelikaan.
Volgens de mythe voedt een pelikaan haar jongen in moeilijke omstandigheden met haar eigen bloed. Een zinnebeeld waar de Utrechtse verzekeringsmaatschappij zich graag mee identificeerde: in meer gebouwen van deze verzekeringsmaatschappij is de pelikaan te vinden, zoals in Leeuwarden.

Geschiedenis bouw huizenblok

Eind 1900 bood jonkheer Ram de gemeente zijn landgoed Het Hogeland  (8 ha) aan voor 260.000 gulden. De Gemeente nam het aanbod aan: het was de gelegenheid om woningbouw voor de gegoede burgerij te realiseren. Daar kwam een (lucratief) aanbod bij:  baron Van Boetzelaer bood de gemeente het Oudwijkerveld aan (11,5 ha) voor slechts 37.000 gulden.
De gemeente ontwikkelde daarna een stedenbouwkundig plan voor het hele gebied. In dat kader werden in opdracht van de Utrechtsche Levensverzekeringsmaatschappij de herenhuizen gebouwd aan de Emmalaan (1-19) en aan de Ramstraat (2-16). Het project stond onder leiding van P.J.Houtzager en na november 1899 van bouwkundige Rijk Rijksen.

Op de gevel van Emmalaan 13 hangt een gedenksteen ter herinnering aan het overlijden van de heer S.P. ten Holt, directeur van de Utrechtsche Levensverzekeringsmaatschappij

Bron: De Utrechtse wijken; Oost. Door Mieke Heurneman en Bettina van Santen. Utrecht, Spou, (2007)

Geveltekens in de buurt